Impressum

Naziv: A2Z SOLUTIONS d.o.o.
Sjedište: Selska cesta 50, 10000 Zagreb
Sud upisa: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080973785 | OIB: 51629932097
PDV ID: HR51629932097
MB: 04392841
IBAN: HR4123400091110725539
Račun: Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 5514 116
E-mail: info@a2zsolutions.hr
Direktor: Dubravka Filipčić
GDPR – Izjava o privatnosti